Uzsākam projektu!

Iepriekšējā gadā veiksmīgi realizējām projektu “7 soļu pārgājiens”, tad nu šogad vēlamies labi iesākto turpināt!

Ko mēs darīsim?

Projektā plānots:

 • ar neformālās izglītības metodēm sniegt pozitīvu emocionālu atbalstu izglītojamo sociālo prasmju attīstībai,
 • mazināt sociālo atstumtību izglītojamiem ar uzvedības problēmām,
 • pilnveidot pozitīvas komunikācijas prasmes,
 • popularizēt mērķtiecīgu, interesantu laika pavadīšanu,
 • dot iespēju izglītojamiem mainīt savu domāšanu, attieksmi pret lietām,
 • pilnveidot prasmi veidot sevī pienākuma apziņu, gribasspēku,
 • attīstīt vēlmi būt radošam un izglītotam,
 • veidot apziņu, ka ikvienas zināšanas noderīgas gan sadzīves līmenī, gan izvēloties profesiju,
 • popularizēt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu,
 • radīt pozitīvas emocijas, darbojoties kopā.

Kas no tā mainīsies?

Paredzamā ietekme:

 • uzlabosies izglītojamo sociālās prasmes, spēja sadarboties, līdz ar to samazināsies konfliktu veidošanās risks un paaugstināsies labvēlīgu un konstruktīvu konfliktu atrisināšanas prasmes,
 • palielināsies to jauniešu skaits, kuri labprātāk nodarbosies ar sev piemērotām radošām aktivitātēm, līdz ar to uzlabosies šo jauniešu garīgā veselība,
 • uzlabosies izglītojamo garīgā veselība, celsies pašapziņa, radīsies dzīvesprieks,
 • paaugstināsies tolerances un iecietības līmenis vienam pret otru,
 • izglītojamiem būs iespēja izvēlēties plašāku brīvā laika pavadīšanas spektru, līdz ar to samazinot neveselīgo aktivitāšu- datorspēļu, alkoholisma, smēķēšanas, c.- īpatsvaru savā dzīvē,
 • lietderīgās aktivitātēs iesaistīti izglītojamie būs motivēti nodarbināt sevi pozitīvi.

Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts «Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai» (PuMPuRS)