Ūdens mūsu pasaulē

22.marts ir Pasaules ūdens diena. Vērojot ūdens pilienus dabā un gatavojoties Pasaules ūdens dienai, pirmsskolas 12.grupa nolēma piedalīties Venden organizētajā bērnu zīmējumu konkursā “Ūdens mūsu pasaulē”. Radošajā procesā bērni pētīja, cik liela nozīme ūdenim ir mūsu ikdienā un dabā kopumā. Konkursam tika sagatavots un nosūtīts bērnu radošais darbs “Ūdens pilītes ceļojums”. Darbs tapa Dabas vides estētikas nodarbībā, bērniem strādājot ar krāsainajām smiltīm.
Pirmsskolas izglītības skolotāja Gita Delviņa, 09.03.2022.