Attēls

21/03/2019

Bērnu Bāreņu fonda dāvinājums

Šīs nedēļas sākums skolā ļoti priecīgs – saņēmām sirsnīgu dāvinājumu no Bāreņu fonda: kancelejas un higiēnas preces, dažādus materiālus mājturības, rokdarbu un klases stundām, izglītojošas un attīstošas spēles un rotaļas, uzlīmes utt. Sadarbība ar fondu turpināsies. Ir jau konkrētas ieceres pat līdz Ziemassvētkiem. Kas būs vēl pa vidu? Tad jau redzēsim! Paldies fondam!