Tradīcijas turpinot

Tradīcijas

Skaistā un saulainā rudens dienā 3./4. klases skolēni, gatavojoties gan Svecīšu vakaram, gan “Labo darbu nedēļai”‘, devās uz Valmieras pilsētas kapiem, lai sakoptu un izrādītu cieņu skolai nozīmīgu cilvēku kapavietām. Sakopām mūsu skolas himnas autora Rietekļa kapavietu, skolas dibinātāja un pirmā priekšnieka Vīlipa Švēdes kapavietu, kā arī viena no skolas direktora Jāņa Enkmaņa kapavietu. Godinot šo cilvēku piemiņu, aizdedzinājām arī svecītes.

Internāta skolotāja Agnese Dzērve

30.09.2021.