Tiešsaistes seminārs par atbalsta pasākumiem skolēniem ar dzirdes traucējumiem

Valsts izglītības satura centra Iekļaujošas un speciālās izglītības nodaļa sadarbībā ar Valmieras Gaujas krasta vidusskolu – attīstības centru šī gada 2. martā plkst.14.00 organizē tiešsaistes semināru “Atbalsta pasākumi skolēniem ar dzirdes traucējumiem iekļaujošā izglītībā”.

Tiešsaistes seminārā Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra metodiķe Uldze Strazdiņa kopā ar attīstības centra vadītāju Daigu Ramatu un latviešu valodas skolotāju Inu Bankavu pastāstīs par atbalsta pasākumu nodrošināšanu skolēniem ar dzirdes traucējumiem, sniegs praktiskus ieteikumus, kā palīdzēt skolēniem ar dzirdes traucējumiem mācību satura apguvē.

Aicinām seminārā piedalīties skolotājus, atbalsta speciālistus, vecākus, interesentus. Semināra noslēgumā lektores atbildēs uz uzdotajiem jautājumiem.

Informācija par pieslēgšanos tiešsaistes semināram būs pieejama VISC tīmekļa vietnē, kā arī sociālajos tīklos.

Gaidīsim Jūs mūsu tiešsaistes seminārā!