Tehnoloģiju erudīts

Tehnoloģiju erudīts

Tehnoloģiju un zinātņu pamatu metodiskā komisija aprīļa sākumā organizēja kahoot spēli Tehnoloģiju erudīts.

Kā skolēniem veicās, skaties šeit.

Tehnoloģiju erudīts

Tehnoloģiju un zinātņu pamatu MK vadītāja Baiba Sedlova
23.04.2021.