Tavas un manas emocijas

Pasākums “Tavas un manas emocijas”

Emocijām ir liela nozīme cilvēku savstarpējā saskarsmē. Tiek uzskatīts, ka cilvēku domāšana visu laiku svārstās starp loģiku un emocijām. Dažreiz virsroku gūst veselais saprāts, dažreiz cilvēki ļaujas emocijām. Savu emociju atpazīšana un apzināšanās ir pirmais solis atbildei uz jautājumu “Kāpēc es jūtos tieši šādi?”

Tieši emocijas un jūtas ir tās, kas ļauj bērnam saprast atšķirību starp labo un ļauno, skaisto un neglīto, apgūt arī prasmi pašam regulēt savu uzvedību. Lai mācītos izprast sevi, citus un analizēt emocijas, 23. martā, skolas zālē, tikās jaunāko klašu skolēni. Pavisam bija sagatavotas 7 dažādas darba vietas ar uzdevumiem katrā. Skolotājas bija sagatavojušas šādus uzdevumus:

  • Atrodi emociju, kā Tu patreiz jūties?
  • Lasi kartīti un parādi emociju!
  • Vēro attēlu, pastāsti par to, zīmē emociju!
  • Spēle – Emociju lotto
  • Pastāsti, kas Tev palīdz nomierināties, kad esi dusmīgs vai bēdīgs!
  • Kā palīdzēt gotiņai Bertai?
  • Ko mēs varam pastāstīt par saviem klasesbiedriem?

Kāds uzdevums prasīja vairāk laika, kāds mazāk, bet skolēni aktīvi un ar interesi pildīja uzdoto, pēc tam mainot darba vietas. Noslēgumā pārrunājām kādas bija viņu emocijas pildot dažādos darbiņus.

Paldies visiem skolēniem, kas piedalījās pasākumā. Liels paldies arī internāta skolotājām par atbalstu savu klašu skolēniem.

Internāta skolotājas Gunita Mežule un Ginta Giruca

FOTO