Svinīga izglītības dokumenta izniegšana

Svinīga izglītības dokumenta izniegšana

Sniedzies pēc mērķa,
Traucies pret kalnu,
Skaistāko  nākotni darini sev!

SVINĪGA IZGLĪTĪBAS DOKUMENTA IZSNIEGŠANA

  1. gada 4. jūnijā

9.a klasei un 9.c klasei plkst. 12.00

12. klasei plkst. 13.30

9. klasei plkst. 15.00

Administrācija

Svinīga izglītības dokumenta izniegšana