Sveču dienas tradīcijas

Senie  latvieši  februāri sauca par sveču mēnesi. 2. februārī tiek svinēta Sveču diena. Šajā dienā latvieši  lēja sveces no aitu taukiem vai vaska. Šī tradīcija radusies senos laikos, kad nebija ne elektrības, ne arī pulksteņu. Toreiz laiku noteica pēc norisēm dabā, saules, mēness un zvaigznēm. Ticēja, ka tieši Sveču dienā lietās sveces deg visgaišāk un izlietojas vistaupīgāk. Sveču dienā esot daudz jāēd, daudz jātērē un – galvenais – jālej sveces. Mūsdienās  Sveču dienas tradīcijas maz saglabājušās. No tām, kas vēl zināmas, var minēt laika pareģošanu, sveču liešanu un dedzināšanu.

Arī mūsu skolas   2./7.d, 2./5.c un 8./9.d klases skolēni jau daudz gadu piekopj šo senču tradīciju un tin no bišu vaska lielas un mazas sveces. Pašu  gatavotās sveces tiks dāvinātas gan vecākiem, gan draugiem, gan māsām, brāļiem un citiem, kuriem bērni vēlas sagādāt jauku pārsteigumu. Ja vēlamies iepriecināt kādu tuvinieku vai draugu, uzdāvināsim viņam neparastu dāvanu – pašrocīgi no vaska izgatavotu sveci, kas piepildīta ar mūsu pozitīvām domām un enerģiju!

Internāta skolotājas Līga Zemīte, Ita Zalte un Jana