Sveču diena

Februāri saucam par sveču mēnesi, kad svinam Sveču dienu. Sveču diena ir pats ziemas vidus, kad laiks ir pagriezies uz pavasari. Šaja dienā jalej sveces, daudz jālīksmo un jādanco.

5. februārī skolas zālē pulcējās 1. – 4. klašu skolēni svinēt Sveču dienu. Pasākumu sākam ar izzinošām sarunām par sveču izmantošanu un gatavošanu agrāk un mūsdienās. Sveču dienas ticējums vēsta, ka Sveču dienas svarīgākais darbs ir ne tikai sveču liešana, bet arī jālīksmo un jaiepriecina pretim nākošie. Arī mēs guvām prieku, ejot latviešu tautas rotaļās: “Lamatiņas”, “Es ar savu cisu maisu”, “Liela skāde notikusi”, “Plaukstiņpolka”. Pasakuma laikā skolas zāli piepildīja skolēnu smiekli un jautrība, un ikviens vēlējās aktīvi līdzdarboties rotaļās. Noslēgumā katrs skolēns saņēma pateicību par piedalīšanos Sveču dienas pasākumā.

Liels paldies bibliotekārei Anitai Kalniņai un viņas palīgiem, Markusam Lānam  no 4.d klases un Emīlam Vestbergam no 8.d klases, par muzikālo pavadījumu pasākumā.

Internāta skolotāja Ginta Giruca