Stūru stūriem Tēvu zeme

Februāra pēdējās dienas 5.un 6. mācību stunda 5.-12. klasei bija citāda kā ierasts. Skolēni nesēdēja klasē pie viena mācību priekšmeta skolotāja, bet gan divu mācību stundu laikā katras klases komanda staigāja pa skolu, apmeklējot 13 kabinetus pie 13 skolotājiem, izpildot 13 dažādus mācību uzdevumus. Kāpēc 13? Tāpēc, ka pasākumā piedalījās 13 klases. Kādi bija uzdevumi? 

 • Ar figūrzāģi jāizzāģē uzzīmētā forma, 
 • jāzina iežu nosaukumi un pielietojums, ar kompasu jānosaka debespuses, 
 • jāzina valsts un skolas himna, 
 • klasei kopā jāuzzīmē zirgs, 
 • jāsavieno antonīmi, 
 • jāaprēķina matemātikas uzdevumi, 
 • jāsašķiro pupiņas un zirņi, 
 • jāsaliek puzle, 
 • Latvijas augu attēliem jāpievieno nosaukumi, 
 • jāieprogrammē robotiņa gaita konkrētam maršrutam, 
 • jāizpilda uzdevumi angļu valodā, 
 • jāprognozē fabulas notikumi un
 • jāsaģērbjas atbilstoši izlozētajam vārdam un jānofotografējas.

Domājat, to nevarēja paspēt? Varēja! Skolēni aktīvi iesaistījās uzdevumu paveikšanā, svarīga bija klases komandas spēja sadarboties un aktīva dalība. Atsauksmes bija dažādas, bet pārsvarā skolēni teica, ka bija jautri, aktīvi un interesanti. Pēc šīm divām stundām skolēni bija noguruši; pie pusdienu galda katra klase saņēma diplomu un saldumus enerģijas atjaunošanai. 

Paldies visiem skolotājiem, kas iesaistījās pasākuma sagatavošanā!

Paldies skolēniem par dalību! Arī tā mēs varam mācīties!

Līga Lāce

Valodu, sociālās un pilsoniskās un kultūras un pašizpausmes  mākslas jomas metodiskās komisijas vadītāja

FOTO