Spēlēsim profesijas!

Jau otro gadu februārī, laikā kad skolēniem Latvijā notiek “Ēnu dienas”, kopā sanāca 2. – 4. klašu skolēni lai lomās izspēlētu profesijas. Katra klase bija sagatavojusi teatralizētu priekšnesumu par kādu no profesijām. Spēlējot profesijas skolēni ievēroja profesiju pārstāvju darba īpatnības, pienākumus un pozitīvu noskaņojumu. Skolēniem ļoti patika skolas biedru uzstāšanās par ko liecināja bērnu uzmanīga skatīšanās, pozitīva gaisotne un aplausi. Pēc pasākuma katras klases skolēni izvērtēja citu klašu sniegumus. Lielāko punktu skaitu ieguva 2.d klases profesiju spēle “Skaistumkopšanas salons”. Otro vietu ieguva 3. klases profesiju spēle “Kafeinīca”. Trešajā vietā ierindojas 2. klase ar spēli “Bērnu dārzs”.

Paldies visiem skolēniem un internāta skolotājām par radošu, skaistu un interesantu pasākumu. Paldies arī tiem skolēnu vecākiem kas palīdzēja ar atribūtu sagatavošanu.

Larisa Zakrevska
15.02.2019.