Skolotājs ir personība

Rudens skolēnu brīvlaiks ir laiks, kad pedagogi apmeklē dažādus kursus un seminārus. 24. oktobrī skolas skolotājas Antra Milere, Dace Sprince, Evita Garsele, Indra Juste un Vineta  Rgēvičiusa devās uz Latvijas Nacionālo bibliotēku, lai piedalītos konferencē “Skolotājs ir Personība”. Konferenci organizē “Ziedoņa klases” komanda ar mērķi aktualizēt pedagogu profesijas un izglītības nozares speciālistu nozīmi un iedvesmot tos.

Pedagoģes noklausījās trīs lekcijas un piedalījās darbnīcās. Profesora Ivara Austera lekcijā “Vai  mums jādomā, ko citi domā?“ skolotājas  guva atziņu, ka katra cilvēka redzējums uz lietām, notikumiem, līdzcilvēkiem var būt  atšķirīgs. Lektore Gundega Skudriņa iedvesmoja ar stāstījumu par savu personīgo dzīvi un profesionālo darbu. Viņas dzīves moto: cilvēkam ir jābūt radošam, jo katra diena nes jaunus izaicinājumus un pārmaiņas. Arhitekts Andrejs Dripe iepazīstināja ar Latvijas izglītības iestādēm, kas ieguvušas Latvijas Arhitektūras gada balvas.

Supervizors Eduards Krūmiņš darbnīcā  “Cieņpilns konflikts” iepazīstināja ar metodēm, kā risināt konfliktu, lai tas būtu  cieņpilns un vērsts uz sadarbību. Ilze Medne  darbnīcā ” Pašvadība – ceļš uz meistarību”  deva soļu uz sevis iepazīšanu, ieradumu un prasmju nostiprināšanu.

Grupa “Prāta Vētra” visām skolām, kas piedalījās konferencē dāvināja grāmatu “Prāta Vētra meklēt vienam otru”.

V.Ragēvičiusa