Skolēnu pilsoniskās līdzdalības projekts ,,Mana dažādā – vienīgā Latvija”

Projekts ,,Mana dažādā – vienīgā Latvija” veltīts Latvijas Republikas dibināšanas 105. gadadienai. Arī mūsu skola (Valmiera) piedalās šajā projektā. Projekts notiek no 2023. gada oktobra līdz 2024. gada maijam. Projekta aktivitātes jāīsteno, akcentējot četras tematiskās līnijas – cilvēks, daba, vietas un notikumi. Mūsu skolā jau notikuši pasākumi šī projekta ietvaros – foto izstāde ,,Iepazīsti Latviju!”, Labie darbi Latvijai, Lāčplēša diena, viktorīna ,,Ko tu zini par Latviju?”, konkurss ,,Mana dāvana Latvijai”, svinīgs pasākums ,,Latvijai – 105”. Projekta aktivitātes turpināsim, atklājot Latvijas daudzveidību un unikalitāti. Īstenojot pasākumus ar moto: ,,Latvija ir vienīgā vieta pasaulē, kur…”, pievērsīsim uzmanību tam, kas raksturo mūsu zemes un valsts unikalitāti. Dalība projektā sekmē skolēnu plašākas izglītības pieredzi un palīdz sasniegt mācību saturā izvirzītos rezultātus visās mācību jomās. Projekta noslēgumā jāizveido video rullītis par paveikto, kas ir kā pieteikums dalībai projekta noslēguma pasākumam. Lai mums veicas!

Direktores vietniece Ina Kursīte