Skolēnu domes sanāksme

15. februārī notika ikmēneša Skolēnu domes sanāksme. Skolēni runāja un lēma par dažādiem skolai nozīmīgiem jautājumiem.

Lai iesaistītos skolas ēdienkartes dažādošanā, skolēni nolēma, ka katra klase izstrādās vienas dienas vēlamo ēdienkarti un iesniegs skolas ēdināšanas firmai.

Atsaucoties uz Rīgas Ēbelmuižas pamatskolas Skolēnu domes uzaicinājumu, tika izvirzīti 5 skolēni – R.Immurs, M.Ādlers, M.Slaidiņa, R.Brūvelis un L.Balode, kuri nākošajā nedēļā piedalīsies tiešsaistes tikšanās pasākumā ar Ēbelmuižas Skolēnu domes pārstāvjiem, lai dalītos pieredzē un vienotos par sadarbības veidiem.

,,Gada ideja” – tā domnieki uzrunās skolēnus, aicinot izteikt oriģinālas idejas skolas dzīves pilnveidošanai. Idejas tiks apspriestas Skolēnu domes sēdē. Apbalvota tiks interesantākā un oriģinālākā ideja, ņemot vērā, ka īstenotāji būs paši skolēni.

Skolēni izveidoja komandu, kura piedalīsies iniciatīvā izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam  ,,Kontakts”. Viena no idejām šī projekta laikā ir uzlabot skolas iekšējo komunikāciju, veicinot jauniešu pilsonisko līdzdalību.

Valentīndienas foto orientēšanās tika pārcelta uz 22. februāri. Kopīgi skolēni lēma par šī pasākuma kritērijiem un nosacījumiem. Lai mums veicas!

 Skolēnu dome