Skolēnu domes aktualitātes

22.martā Skolēnu dome pulcējās savā kārtējā ikmēneša sanāksmē, lai pārrunātu aktualitātes un tuvāk veicamos darbus.

Visi iepazinās ar skolēnu izteiktajiem priekšlikumiem un idejām skolas darba pilnveidošanai. Priekšlikumu bija daudz. Paldies 5.a, 9., 8., 6.a un 7. klašu skolēniem par ieteikumiem. Daudzi skolēni vēlas, lai nākošajā mācību gadā tiktu atjaunota skolas kafejnīcas darbība, lai tiktu uzlabota internāta 2. stāva atpūtas istaba, lai beidzot sāktos skolas sporta zāles būvniecība, lai guļamistabās būtu jaunas mēbeles, lai tiktu uzlabots skolas rotaļu laukums, lai turpinātu Skolēnu dome organizēt galda spēļu turnīrus un radošos konkursus u.c. Par vērtīgāko priekšlikumu tika atzīts 9. klases skolnieces Lauras Balodes ieteikums Skolēnu domei darboties tā, lai uzlabotu savstarpējo komunikāciju skolā. Laurai –  pārsteigumu balva.

Lai aktualizētu skolas iekšējās kārtības noteikumus, skolēniem tika dots uzdevums pārskatīt kārtības noteikumus un ieteikt papildinājumus līdz 8. aprīlim.

Skolēnu dome pauda savu attieksmi pret karu Ukrainā, nosodot Krievijas agresiju, un nolēma  aicināt visus skolas skolēnus skolā veidot ,,miera sienu”, zīmējot miera baložus.

Noslēgumā tika pārrunāts par tuvākajiem marta pasākumiem – prāta spēles, šautriņu sacensības un Uno kāršu sacensības. Lai atkal veicas!

 Skolēnu dome