Skolas topošajā sporta zālē iemūrē kapsulu ar vēstījumu

Šodien, 6. decembrī, Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra topošās sporta zāles sienā, klātesot izglītības iestādes kolektīvam, Valmieras novada pašvaldības vadībai un būvuzņēmējiem, iebūvēja kapsulu, kas izgatavota kā stafetes kociņš, simbolizējot kustību, attīstību un komandas darbu vienota mērķa labā. Kapsulā ievietota skolas avīze, kas speciāli izgatavota šim notikumam, laikraksts “Liesma”, skolas kolektīva kopbilde un vēstījums nākamajām paaudzēm – par skolu, par būvniecības ieceri un novēlējums nākotnes skolēniem, ko klātesošajiem nolasīja skolēns Jānis Elmārs Liniņš, kuram ir izcili panākumi sportā – Latvijas Skolu čempionātā spēka trīscīņā izcīnītas godalgotas vietas vairāku gadu garumā. Jāatzīmē, ka kopā ar kapsulu jaunās sporta zāles nišā, kas būs brīvi pieejama un apskatāma, iebūvēja arī ķieģeļus no vecās sporta zāles.
“Man ir prieks un pagodinājums būt kopā ar jums šajā īpašajā notikumā, jo esam ceļā uz ilgi gaidīta sapņa piepildījumu. Mūsdienīgas un bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām pieejamas sporta zāles neesamība bija ilgstoša problēma, kurai ar valsts budžeta finansējumu un pašvaldības līdzfinansējumu esam raduši risinājumu. Jaunajā sporta zālē un tai blakus esošajā labiekārtotajā teritorijā varēsiet pilnvērtīgi un kvalitatīvi īstenot sporta stundas, rūpēties un uzlabot savu fizisko veselību, aktīvi, liederīgi un droši pavadīt brīvo laiku,” klātesošos uzrunāja Jānis Baiks, Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs.
“Ilgus gadus skola ir bijusi bez savas sporta zāles, ar ierobežotām iespējām skolēniem baudīt kvalitatīvas sportošanas iespējas gan mācību stundu ietvaros, gan brīvajā laikā, tādēļ ir milzīgs gandarījums par sporta zāles būvniecību, par kuru bija sapņots un plānots gadiem ilgi. Mūsu mērķis ir dot bērniem iespēju ērti piekļūt un izmantot sporta infrastruktūru, lai skolēni iemīlētu fiziskās aktivitātes un sports veidotos par ikdienas paradumu. Turklāt mēs sportu uzlūkojam kā instrumentu, ar kuru nojaukt barjeras un to vietā radītu iespējas bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām, gūstot pārliecību par saviem spēkiem, uzdrīkstēšanos izlauzties no rutīnas un iekļauties sabiedrībā. Tā ir iespēja skolēnu izaugsmei. Šādu nozīmīgu projektu iespējams īstenot ar skolas dibinātāja – Valmieras novada pašvaldības izpratni, vēlmi, rīcību un atbalstu,” stāsta Iveta Kļaviņa, Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra direktore.
Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs ir lielākā speciālās izglītības iestāde Vidzemē un otra lielākā šāda veida izglītības iestāde Latvijā. Skolā mācās 279 izglītojamie, tajā skaitā 94 audzēkņi pirmsskolas izglītības iestādē “Bitīte”. Valmieras Gaujas krasta vidusskolai–attīstības centram ir būtiska nozīme bērnu ar dzirdes traucējumiem izglītošanā, jo tā ir vienīgā izglītības iestāde Latvijā, kas nodrošina pēctecīgu speciālo izglītību – no pirmsskolas līdz vidējai izglītībai.
Sporta zāle sniegs iespēju pilnvērtīgi un kvalitatīvi nodrošināt mācību priekšmeta “Sports un veselība” un sporta interešu izglītības programmu īstenošanu, sporta pasākumu organizēšanu, kā arī aktīvu un veselīgu brīvā laika pavadīšanu. Sporta zālē būs aprīkojums izglītojamo ar speciālām vajadzībām fiziskai rehabilitācijai. Šim nolūkam izglītības iestādei piesaistīs atbilstošus speciālistus. Projekts ietver arī āra teritorijas labiekārtošanu, kur ierīkos atpūtas zonu ar rotaļu un aktivitāšu elementiem.
Kopējās projekta “Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – sporta zāles būvniecība Leona Paegles ielā 5, Valmierā” izmaksas ir 2 068 210,77 EUR, tajā skaitā Valsts budžeta finansējums 1 757 979,16 EUR, Valmiera novada pašvaldības līdzfinansējums 310 231,61 EUR. Būvdarbus veic SIA “Ekers”, būvuzraudzību nodrošina SIA “Akorda”.
Šodien skolas kolektīvam bija vēl kāds īpašs notikums – svinīgi atklāta jaunā vingrošanas zāle, kas vietu radusi bijušā kokapstrādes telpā. Tajā bērniem notiks vingrošana fizioterapeita vadībā, iespēju ne tikai sportot, bet arī trenēt atmiņu, mācīties matemātiku un citos veidos lietderīgi un interesanti pavadīt brīvo laiku sniegs interaktīvā grīda. Zāles atklāšanas pasākumā skolas kolektīvs pateicās bijušam skolotājam Imantam Kelmeram, kurš jau no paša sākuma ticēja idejai par vingrošanas telpas izveidi un, neskatoties uz to, ka darba gaitas skolā noslēgušās, palīdzēja plānot, rasēt un sniedza atbalstu.

Informāciju sagatavoja:
Elīna Upīte
Valmieras novada pašvaldības
Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas
komunikācijas un sabiedrisko attiecību speciāliste
E-pasts: [email protected]
Mob.tālr.: 26115449