Skolas padomes sanāksme

Š.g. 24.februārī plkst. 18.00-18.40 notiks Skolas padomes sanāksme, uz kuru ir aicināti vecāki (no katras klases izvirzīts 1 vecāks dalībai Skolas padomē), Skolēnu domes priekšsēdētājs un vietniece, mācību priekšmetu skolotāju un internāta skolotāju pārstāvis, kā arī skolas administrācijas pārstāvji. Piedalīsies arī zīmju valodas tulks.

Sanāksme notiks attālināti ZOOM, saite https://zoom.us/j/93704916086?pwd=YTc5cUZyaHNrSFIrS3NNcmNQSUNNZz09.

Darba kartība:
1. Informācija par Skolas padomes sastāvu, mērķiem un darba organizāciju.
2. Skolas padomes priekšsēdētāja un vietnieka ievēlēšana.
3. Skolas 2022.gada budžets, darba prioritātes un plānotās aktivitātes.
4. Viedokļa apzināšana par skolēnu dienasgrāmatu nepieciešamību, Skolas iekšējās kārtības noteikumu aktualizēšanu.
5. Citas aktualitātes, jautājumi, priekšlikumi.

Gaidīsim! Uz tikšanos!
Skolas direktore Iveta Kļaviņa