Skolas padomes aktualitātes

2022.gada 24.februārī notika Skolas padomes sanāksme. Tajā par Skolas padomes priekšsēdētāju tika ievēlēts Aivars Biezbārdis (11.klases skolnieces Beatrises Biezbārdes tēvs) un par Skolas padomes priekšsēdētāja vietnieci tika ievēlēta Laura Gerliņa (2.a klases skolnieka Rinalda Gerliņa māte). Apsveicam!
SASTĀVS_skolas padome_2021_2022
PREZENTĀCIJA_Skolas padome_24.02.2022.
PROTOKOLS_Skolas padome_24.02.2022.