Skolas foto orientēšanās

Šā gada skolas foto orientēšanās notika 24.aprīlī. Pasākumu organizēja Skolēnu domes pārstāvji: Artūrs Ašmanis (9.kl.), Harijs Felkers (7.kl.), Markuss Beitāns (8.kl.), bet fotografēja Kristers Brokāns (9.kl.). Vislielāko darbu paveica Artūrs. Šo pasākumu organizēt palīdzēja skolotāji : Pārsla Bebre, Sandra Grāvīte un Juta Krauja.

Lai pasākums neievilktos līdz vēlam vakaram, tika izvēlēts noteikts kvartāls skolas tuvumā, kur atradās meklējamie objekti. Vērā ņēma pareizību, objektu skaitu un laiku. Lai nebūtu tā, ka piektās, sestās klases maldītos, bet vidusskolēni plūktu laurus, dalībnieki savas grupas izlozēja.

Kā nu kurai grupai veicās: cits atrada vairāk objektu, cits mazāk, bet skolā pārradās visi!

Pat daba nāca talkā – ne lija lietus, ne bija pārāk auksts.

Pēc tādas orientēšanās konfektītes garšoja lieliski!

Internāta skolotāja Pārsla Bebre

FOTO