Simtiem nāca ķekatnieki – no maliņu maliņām…

10.novembrī PII Bitīte svinēja Mārtiņdienu. Bērni bija uzposti un ieradušies dažādās maskās.
Pēc skolotājas  Uldzes Strazdiņas ielūguma pasākumā piedalījās un to kuplināja arī mūsu skolas skolēni.
2.a klases skolēni (sk. Egita Eglīte) rādīja lugu “Rācenis”, 3.a klase (sk. Marita Krišāne) dziedāja Mārtiņdziesmu un spēlēja mūzikas instrumentus, bet 5./9.a klašu vokāli instrumentālais ansamblis dziedāja Mārtiņdienas tautasdziesmas un spēlēja pavadījumus bērnudārza audzēkņu rotaļām un dejām.

Paldies par viesmīlību un jauko uzņemšanu bērnudārza darbiniekiem!

Priecīgu visiem Mārtiņdienu!!!
Mūzikas skolotāja Anita Kalniņa