“Saules ritmi” Cesvaines pilī

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa “Saules ritmi” 2. kārtas  Vidzemē noslēgums Cesvaines pilī.

Cesvaines pilī bija izstādīti 200 darbi no visas Vidzemes, starp tiem arī mūsu skolas 8.klases skolnieces Gintas Glāznieces zīmējums.

Tas ir slavējami kaut vai tāpēc, ka Gintai bija jākonkurē ar kuplu dalībnieku skaitu no Valmieras skolām, tai skaitā arī mākslas skolas audzēkņiem.

Saulainā pavasarā dienā apskatījām Cesvaines pili, interesanto izstādi un guvām jaunas ierosmes un iedvesmu turpmākajam darbam.

Vizuālās mākslas sk. Daina