Satiekas projektu realizētāji

28.maijā Valmieras Gauja skrasta vidusskolā – attīstības centrā satikās Valmieras jauniešu iniciatīvu projektu realizētāji – nevaldības organizācijas “Kopā varam!”, “Piedzīvojumu gars”, VDMV un Valmieras pilsētas un Burtnieku novada jauniešu iniciatīvu projektu koordinatores.

Nevaldības organizāciju sektors Valmierā ir ļoti plaši un aktīvi pārstāvēts, taču diemžēl nav vienotas platformas un veida, kā uzzināt par citu organizāciju darbību, uzzināt, kas vispār šajā laukā tiek darīts, kā nevaldības organizācijas plāno un sniedz savu pienesumu darbā ar PMP un citu sociālā riska grupu jauniešiem. Tāpēc pasākuma mērķis bija savstarpēji iepazīties, prezentēt citiem savu projektu idejas, dalīties ar labās prakses piemēriem, izvērtēt projektu norisi Covid-19 pandēmijas apstākļos. Tikšanās izvērtās ļoti produktīva, spraiga un interesanta, jo dalībnieki labprāt dalījās idejās un ierosmēs un – pats labākais – nodibinājās jaunas saiknes un, balstoties uz iegūtajiem kontaktiem, plānoti nākamie pasākumi!  “Pumpura” tīklā ir spēks!

Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts «Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai» (PuMPuRS)