Sarunu pēcpusdiena “Iekšējā savstarpējā komunikācija “

23. novembra pēcpusdienā 4.-7. klašu un 4.a-7.a klases skolēniem notika tikšanās ar skolas psiholoģi Inu Neimani.

Tikšanās laikā skolēni draudzīgā atmosfērā mācījās saskarsmes prasmes, sadarboties vienam ar otru, izprast sevi un citus.

Paldies skolas psiholoģei un zīmju valodas tulkam Līgai Lācei!

Skolotāja Baiba Šēnberga