Saruna

Mūsu skolā mācās dažādi bērni –  gan dzirdīgi, gan vājdzirdīgi, gan nedzirdīgi. Lai viens otru labāk saprastu, 17.janvārī notika projekta “Kontakts” aktivitāte “Saruna ar zīmju valodas tulku skolotāju Līgu Lāci”, kurā piedalījās 5.a, 6., 6.a, 6.b un 7., 7.b klases skolēni.

Dzirdīgie bērni uzzināja, kāpēc lieto dzirdes aparātus, dzirdes implantus un kā tie maina nedzirdīgo un vājdzirdīgo bērnu spēju saklausīt skaņas un citu teikto. Bērni viens otram mācīja burtus zīmju valodā, atsevišķus vārdus un secināja, ka zīmju valodu iemācīties ir grūti.

Beigās katrs varēja ar zīmēm parādīt, kā viņu sauc.

Bērnu abpusēja ieinteresētība  nodarbības laikā liecināja, ka šādas tikšanās ir vajadzīgas, jo jautājumu bija ļoti daudz.

Internāta skolotāja I.Melbārde