Sapnis par karali

Kultūrizglītības programma ,,Latvijas skolas soma’’ 20. martā nodrošināja skolēniem valsts apmaksātu iespēju noskatīties biedrības ,,Latvijas Leļļu teātru klubs” izveidoto izrādi ,,Sapnis par karali”.

Ar klasiskas leļļu teātra izrādes valodu un paņēmieniem tika runāts par vērtību hierarhiju. Skolēni tika mudināti izkopt savu iekšējo pasauli.

Izrādes  galvenā varone bija meitenīte Cecīlija, kas dzīvoja pie savas mīļās vecmāmiņas. Cecīlija daudz sapņoja. Tas palīdzēja realizēties brīnumiem.

Teātrī redzētais un izjustais aicināja skolēnus sapņot un saviem sapņiem piešķirt konkrētas aprises. Lai sapņi piepildās!

Direktores vietniece Ina Kursīte