Rudens ekskursijas

22.septembrī 5.-12. klašu skolēni devās rudens ekskursijā- pārgājienā. Skolēni devās gan tālākas, gan tuvākās ekskursijās.

Ekskursijās laikā skolēni izpētīja Ģīmes taku un Sv. Sīmaņa baznīcu Valmierā, apmeklēja Valmiermuižas stalli, apskatīja Mazsalacas muzeju un Skaņā kalna dabas parku, iepazina Smilteni un tās apkārtni,  izpētīja Ziemeļvidzemes piekrasti – apmeklējot Ainažu ugunsdzēsības muzeju, Ainažu Jūrskolas muzeju un Salacgrīvas ostu un promenādi.

29.septembrī katra klase prezentēja savu ekskursiju, veidojot plakātu un stāstot par savu redzēto, atklāto un  piedzīvoto.

5.-12. klašu internāta skolotāji

10.10.2021.