“Raksti glīti, cieni lasītāju!”

Vienu nedēļu, laikā no 6. līdz 10. februārim, 5.-12. klasēm notika rokrakstu konkurss, lai mudinātu skolēnus rakstīt skaisti, glīti un saprotami. Konkursa norisē iesaistījās valodu skolotāji.

Katrā klasē rakstāmais teksts tika izvēlēts atkarībā no mācību tēmas valodu vai literatūras stundās.

Vidusskolēni skaisti rakstīja pašu izvēlētu Imanta Ziedoņa dzejoli, ko mācīsies arī norunāt no galvas zīmju valodā, lai piedlītos konkursā, arī astotie izvēlējās I. Ziedoņa dzejoli. 

Devītie un septītie rakstīja Balto pasaku, bet 6.klase literatūrā lasīja “Tilli un Suņu vīru”, tāpēc rakstāmais teksts bija par stāsta tēliem.

Angļu valodas stundā 10. klases skolēni izvēlējās mīlestības dzeju. 5.a, 6.a, 6.b, 7.a un 9.a klases skolēni skaisti rakstīja kādu no Krāsainajām pasakām, bet 8.a – R. Blaumaņa “Tālavas taurētāju”.

Darbiņi ir sarakstīti. Katrs centās, cik vien labi spēja, un to nemaz nebija tik viegli izdarīt – rokas sāpēja, pirksti tirpa un bija lielas bailes kļūdīties. Ir zināms, ka kāds savu darbu pārrakstīja pat 3 un 4 reizes.

Esam noskaidrojuši katras klases skaistākā rokraksta īpašnieku, skolēni varēs arī aplūkot skolas biedru veikumu. Ir izdalīti diplomi, saldumi, kā arī skaistāko rokrakstu īpašniekiem balvās pildspalvas .

Paldies skolēniem un valodu skolotājām!

Līga Lāce, Valodu, sociālās un pilsoniskās, kultūras un pašizpausmes mākslas jomas metodiskās komisijas vadītāja