Radošā domāšana un problēmu risināšana

Jaunas atziņas, pieredzes apmaiņa, neparasta daba

Pateicoties Erasmus + projekta iespējām, uz vienu no Karību jūras salām – Kirasao devās Līga Vaite un Maiga Paegle, lai apmeklētu kursus “Boosting Creative Thiching and Problem Solving Blended Learning: Connecting Remote and Face – to – Face Teaching” (“Radošas domāšanas veicināšana un jauktas mācīšanās problēmas – attālināta un klātienes mācīšanās”).
Tikāmies ar kolēģiem no Vācijas un Horvātijas dažādām skolām. Strādājām gan grupās, gan diskutējām. Guvām daudz interesantu atziņu. Īpaši interesanti bija dažādi radošas domāšanas veicināšanas paņēmieni.
Bija iespēja apmeklēt arī skolu – runājām ar kolēģiem, iepazināmies ar skolas telpām un izglītības sistēmu.
Brīvajā laikā varējām doties ekskursijās pa salu un iepazīties ar skaisto, savdabīgo dabu.

Līga Vaite
Maiga Paegle