Projektu darbs 5.a klasē

Literatūras stundās, apgūstot tematu “Laiks”, 5. a klases skolēni veidoja projekta darbu “Skola agrāk un tagad”.

Bērni veica pētījumu par to, kad savas skolas gaitas ir sākuši viņu vecāki, vecvecāki, māsas, brāļi un arī skolotāji. Secinājums bija tāds, ka vecāki un skolotāji skolā sākuši iet ne tikai sen, bet pat pagājušajā gadsimtā!

Projekta laikā skolēni iepazinās ar fragmentiem no literārajiem darbiem, kuros ir aprakstīta skola senatnē. Tā bērni varēja secināt, kas mūsdienu skolā ir citādāk.

Projekta beigās skolēni veidoja plakātu, lai atšķirība starp agrāko laiku skolu un mūsdienu skolu būtu uzskatāmi redzama.

Latviešu valodas skolotāja Ina Bankava

04.10.2021.