Projekts ”Putnu būrītis zīlītēm”

Pavasaris ir klāt, kad spārnotie draugi atlido.

Jāparūpējas, lai putniem būtu kur apmesties un veidot ligzdu.

Sadarbojoties ar darbmācības skolotāju Imantu Kelmeru un 7.a klasi, tapa projekta ideja, būrīšu pagatavošana  apkaimē mītošajiem putniem.

2.b klase apņēmās sagādāt materiālu un 7.a klase palīdzēt tos apstrādāt .

Idejas realizēšanā lielu pateicību veltam “ BYKO- LAT SIA” administratīvajam direktoram Jānim Zvirbulim par atsaucību un atbalstu materiāla piegādē.

Kopīga darba rezultātā tapa četri jauni būrīši skolas parkā, kā arī sagataves nākamiem būrīšiem, lai arī citu gadu varētu atjaunot un papildināt skolas parkā esošos putnu būrus.

Klases audzinātāja Marita Krišāne