Projekta “7 soļu pārgājiens” noslēgums

Visu mācību gadu piedalījāmies 7 dažādos pārgājienos, izbaudījām gan skaisto rudeni ar zelta lapām, gan ziemu ar biezo sniega segu, gan pavasari ar nešpetno lietu. Kļuvām spēcīgāki, izturīgāki, saliedētāki un drosmīgāki. Un nu šodien pienāca pēdējā pārgājienu cikla diena, kuru pavadījām kopā ar 22.Zemessardzes kājnieku nodrošinājuma bataljonu, darbojoties dažādās aktivitātēs.

Paldies zemessargiem par atsaucību!

Uz tikšanos citos pasākumos!

Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts «Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai» (PuMPuRS)