Prāta spēles

7. aprīlī norisinājās prāta spēļu aktivitātes, kuras rīkoja skolas Skolēnu dome.

Galvenie pasākuma plānotāji bija Reinis Hugo Brūvelis un Roberts Immurs.

Pasākumā bija iesaistīti 5.-12. klases skolēni, kuri tika aicināti piedalīties prāta spēļu pasākumā kā kopīgam klases kolektīvam.

Prāta spēļu aktivitāte tika veidota platformā Kahoot, kas piedāvā skolēniem iepazīties ar jautājumu un atbildēt, uzspiežot pareizo atbildi no piedāvātajiem atbilžu variantiem. Klase darbojas kā viena komanda, līdz ar to diskutē par pareizo atbildi un to iesniedz, izmantojot telefonu – platformā Kahoot. Spēle bija izveidota no 45 jautājumiem, katram atbilstoši piedāvāti atbilžu varianti. Jautājumi bija saistīti ar ikdienā apgūstamajiem mācību priekšmetiem, piemēram, vēsturi, ģeogrāfiju, matemātiku u.c.

Prāta spēļu pasākums un radošie jautājumi skolēnus ierāva azartiskā, klasi vienojošā piedzīvojumā, lai iegūtu labākās klases titulu. Labāko trijniekā ierindojās : 3.vieta 5.a klase, 2.vieta 12. klase, 1.vieta 10 klase. Paldies prāta spēļu organizatoriem un dalībniekiem!

Internāta skolotāja Inga Mockus