Praktiski. Lietpratībai. Vidzeme.

7.aprīlī norisinājās Skola 2030 organizēta reģionālā skolotāju pieredzes konference “Praktiski. Lietpratībai. Vidzeme”.  Konferencē pedagogi no Vidzemes dalījās pieredzē, vadīja darbnīcas un meistarklases.

Mūsu skolu pārstāvēja logopēde V.Ragēvičiusa. Viņa vadīja  60 minūšu darbnīcu “Kā veicināt runas attīstību, izmantojot fonētiskās ritmikas un logoritmikas darba paņēmienus”. Darbnīcā pedagogi iepazinās ar fonētiskās ritmikas darba paņēmieniem un logoritmikas darba paņēmieniem, kas palīdz bērniem attīstīt runu, veicināt lasītprasmi pirmskolā un sākumskolā. Konferences dalībnieki vairākos video vēroja logoritmikas nodarbības, kā arī saņēma materiālu, kurā apkopoti fonētiskās ritmikas vingrojumu apraksts un valodas materiāls skaņu diferencēšanai logoritmikas nodarbībās.

Direktora vietniece Līga Vaite