Praktiskās nodarbības vecākiem

Mūsu logopēdes: no kreisās Eva Aplociņa, Krista Zēmele, Uldze Strazdiņa, Dana Arnīte-Kleinberga, Ilga Oļševska

30. novembrī Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra pirmsskolas logopēdi aicināja bērnu vecākus uz praktiskām nodarbībām “Soli pa solim runas un valodas prasmju veicināšanai”.
Tikšanās laikā vecākiem tika sniegta iespēja aktīvi darboties piecās ar valodas jomu saistītās darbnīcās, veikt dažādus vingrinājumus, ko rotaļu veidā izmēģināt ar bērniem.
Logopēdes Eva Aplociņa, Dana Arnīte-Kleinberga, Uldze Strazdiņa, Ilga Oļševska un audiologopēde Krista Zēmele sniedza plašāku ieskatu, kā bagātināt bērna vārdu krājumu, sekmēt klausīšanās prasmes un literāro darbu uztveres procesus. Nodarbību dalībniekiem bija iespēja uzzināt, kā izmantot dabas materiālus bērnu valodas prasmju pilnveidošanai un kā pielietot dažādus artikulācijas aparāta un elpošanas vingrinājumus.
Liels paldies vecākiem par izrādīto interesi, jautājumiem un līdzdarbošanos!
Paldies logopēdu komandai par ieguldīto darbu!

05.12.2022.