Praktiska nodarbība vecākiem “Lasītprieks”

Iedvesmojoties no Milijas Florences teiktā, ka “Grāmatās ir vairāk dārgumu nekā visā pirātu laupījumā Dārgumu salā”, Valmieras Gaujas krasta vidusskolas-attīstības centra pirmsskolas logopēdi jauno gadu iesāka ar kopīgu tikšanos ar vecākiem, 17. janvārī aicinot viņus uz praktisku nodarbību “LASĪTPRIEKS”.

Tikšanās laikā vecākiem tika sniegta iespēja aktīvi darboties četrās ar valodas jomu saistītās darbnīcās, kurās viņi saņēma praktiskus ieteikumus bērna lasītprasmes veicināšanai.

Logopēde Ilga Olševska dalījās pieredzē, kā darboties ar logoritmiskajām pasakām, kopīgi iepazina skaņas saklausīšanas veidus.

Ieteikumus par digitālā laikmeta ietekmi uz bērnu un digitālās spēles burtu apguvei vecāki iepazina un praktiskā darbībā izmēģināja kopā ar logopēdi Danu Arnīti-Kleinbergu.

Logopēde Uldze Strazdiņa pastāstīja, kā veicināt vārdu tēlu jeb globālo lasīšanu.

Dažādas aktivitātes ar burtiem (burtu detektīvu, vārdu makšķerēšanu, burtu iepazīšanu ar robotkaķiem) izspēlēja logopēde Eva Aplociņa kopā ar audiologopēdi Kristu Zēmeli.

Liels paldies vecākiem par izrādīto interesi, jautājumiem un līdzdarbošanos!  Lai mums visiem izdodas bērnos radīt interesi, aizrautību un vēlmi darboties kopā!

Logopēde Dana Arnīte-Kleinberga, 18.01.2024.