Pirmsskolas pedagogi spēlējas un mācās!

Uz Vidussjūras pērli, saulaino Alikanti, Erasmus+ kursu “Smart Teachers Play More” ietvaros devāmies mēs – pirmsskolas skolotāja Sigita Geca un speciālais pedagogs Mārīte Klapenkova.
Jaunākie pētījumi liecina, ka mūsdienu bērni kustas daudz mazāk un viņiem ir daudz mazāk kvalitatīta sociālā komunikācija un mijiedarbība, kas negatīvi ietekmē sociālās prasmes, fizisko un garīgo veselību.
Kursa programmā apguvām speciālu metodoloģiju bērniem no 2 – 7 gadiem, kas bija balstīta uz kustību aktivitātēm, stāstu stāstīšanas, relaksācijas un jogas aktivitātēm. Metodi ikdienā var pielietot gan telpās, gan ārpus tām.
Tāpat dalījāmies ar labās prakses piemēriem, kā klases jogas elementus ieviešam savā pirmsskolas izglītības iestādē.
Brīvajā laikā devāmies apskatīt Alikantes apkārtni un baudījām vietējo Spānijas kolorītu.
Paldies projektu koordinatorei Daigai Ramatai un iestādes direktorei Ivetai Kļaviņai par iespēju iegūt jaunas zināšanas, ko varam ieviest savā ikdienas darbā, lai padarītu mācību procesu aizraujošu, atraktīvu un mūsdienīgu.

Sigita Geca un Mārīte Klapenkova.