Pirmsskolas padome 2020./2021.

2021.gada 5.oktobrī notika Pirmsskolas padomes sanāksme, kurā tika ievēlēts padomes priekšsēdētājs, vietnieki un sastāvs 2021./2022. mācību gadā:

Padomes priekšsēdētāja Aira Olševska (t: 29350920, 3.grupas vecāks)

vietnieks Viktors Šišlo (4.grupas vecāks)

vietniece Lita Putniņa (7.grupas vecāks)

Anta Kaska (2.grupas vecāks)

Kārlis Kozulāns (5.grupas vecāks)

Natālija Rulle (6.grupas vecāks)

Baiba Kļaviņa (10.grupas vecāks)

Sintija Gailīte (11.grupas vecāks)

Liene Babre (12.grupas vecāks)

Lai radošas idejas, komadas gars un izdošanās!