Pirmsskolas darbs vasarā

Child drawing a smiling sun on a sandy beach, with beach towel, starfish and flip flops (studio shot - warm color and directional light are intentional).

No 26.jūnija līdz 20.augustam iestādē (Jumaras ielā 9) ir atvērtas un darbojas 3 pirmsskolas grupas.

Darba laiks no plkst. 07.00 – 19.00. Diennakts grupas nedarbojas.
Par pirmsskolas izglītības pakalpojumu vasaras periodā starp vecākiem un iestādi tiek slēgts līgums.

Samaksa par vienu dienu par bērniem vecumā:
– no 1 līdz 3 gadiem ir EUR 2,00;
– no 4 līdz 7 gadiem ir EUR 2,28;
– ja bērns iestādē uzturas nepilnu dienu, tad no noteiktās summas vecāki maksā:
75%, ja bērns ēd brokastis un pusdienas;
50%, ja bērns ēd pusdienas.

Par pakalpojumu vasaras periodā vecāki veic priekšapmaksu, ko iespējams maksāt pa daļām:
– līdz 22.jūnijam 50% par pirmajām 4 apmeklējuma nedēļām;
– līdz 22.jūlijam 50% par pirmajām 4 apmeklējuma nedēļām un 50% par otrām (nākamajām) 4 apmeklējuma nedēļām;
– līdz 22.augustam atlikusī daļa (50%) par otrām 4 apmeklējuma nedēļām.

Pirmajā apmeklējuma dienā vecāki iestādē uzrāda maksājumu apstiprinošu dokumentu.
Iestādes apmeklējums vasaras periodā tiek atteikts vai pārtraukts līdz brīdim, kamēr vecāki ir nokārtojuši visas finansiālās saistības ar Valmieras pilsētas pašvaldību par pirmsskolas izglītības pakalpojumu.

Par pirmsskolas izglītības pakalpojumu bērniem, kuri ir deklarēti Valmierā, tiek piemērotas šādas atlaides*:
– 100% apmērā bērniem ar invaliditāti;
– 30% apmērā daudzbērnu ģimeņu bērniem;
– 50% apmērā bērniem no trūcīgām ģimenēm;
– 50% apmērā bērniem, kuriem nodibināta aizbildnība vai kuri ievietoti audžuģimenē, ja lēmumu par ārpusģimenes aprūpi ir pieņēmusi Valmieras bāriņtiesa.

Priekšapmaksa tiek atmaksāta vecākiem par tām dienām, kad bērns nav apmeklējis iestādi, tikai šādos gadījumos:
– bērna saslimšana, par ko vecāki informē iestādi pirmajā saslimšanas dienā un ko vecāki apliecina, iestādē iesniedzot ārsta izziņu;
– vecāku atvaļinājums, ko vecāki apliecina ar darba devēja izsniegtu izziņu, ko vecāki iestādē iesniedz pirms plānotās prombūtnes;
– ja pakalpojums tiek pārtraukts, pamatojoties uz vecāku iesniegumu, kas iestādē iesniegts pirms plānotās prombūtnes.

Pirmsskolas izglītības pakalpojums vasaras periodā tiek organizēts, pamatojoties uz Valmieras pilsētas pašvaldības domes 23.02.2017. lēmumu Nr.92 „Par kārtību, kādā Valmieras pilsētas izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, tiek nodrošināts pirmsskolas izglītības pakalpojums vasaras periodā”.

* Vairāk informācijas par atlaidēm iespējams saņemt Valmieras pilsētas pašvaldības Sociālo lietu pārvaldē (Lāčplēša ielā 2, Valmierā).

Iestāde darbu ierastā režīmā atsāk 2018.gada 21.augustā!

Lai skaista, saulaina, priecīga un droša vasara!