Pirmsskolā izlaidums

Es gribu kā bērns vēl just,

Priecāties un nekad nepiekust.

Ir zeme visskaistākā

Ai, bērnība, kur paliek tā?

Šodien, 26.maijā, pirmsskolā bērniem izlaidums.  Lai gan tas notiek neierastākos apstākļos, bez vecāku klātbūtnes, tomēr bērniem un kolektīvam tie ir skaisti, priecīgi un ļoti sirsnīgi svētki. Novēlam, lai izdodas viss labi iecerētais, lai bērniem un vecākiem ik dienu ir drošs un priecīgs ceļš uz skolu, lai skolā labi klājas, veicas mācībās un lai ir daudz draugu.

PALDIES vecākiem par sadarbību un atbalstu! PALDIES pedagogiem, auklītēm un medicīnas personālam par ieguldījumu, mācot un rūpējoties par bērniem!

Pirmsskolas kolektīva vārdā, direktore Iveta Kļaviņa

26.05.2021.