Pilsoniskā audzināšana mazajiem

Pirmsskolas 2. grupiņas bērni ir aktīvi ikdienas dzīves izzinātāji. Radoši un dzīvespriecīgi darbojas praktiskā darbībā. Tuvojoties Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas gadadienai, ieinteresējām bērnus svētku tradīciju apgūšanā – cienasta pagatavošanā, kopīgā svētku galda saklāšanā. Balti klāti galdi ir kā pašapziņas un lepnuma simbols. Tādējādi bērnos tiek veidota piederības sajūta savai zemei. Ikviens bērns, iesaistoties svētku svinēšanā, gūst prieku un gandarījumu.

Svētkos uzklāj baltu galdautu! Lai svētki ir skaisti!

2.grupas kolektīvs. 30.04.2021.