Pieredzes apmaiņas seminārs – darbnīca sākumskolas skolotājiem

25. februārī tiešsaistē notika pieredzes apmaiņas seminārs – darbnīca sākumskolu 3. klašu skolotājiem. Seminārā Valmieras pilsētas sākumskolas 3. klašu skolotāji dalījās pedagoģiskā pieredzē ar izstrādātiem metodiskiem materiāliem un labāko stundu materiāliem. Mūsu skolas skolotāja Gaida Stankeviča iepazīstināja Valmieras sākumskolas kolēģes ar savu metodisko materiālu „Gadalaiki”.  Metodiskā materiālā „Gadalaiki” ietilpst sižeta attēli, lasīšanas teksti, jautājumi par tekstu, jauno jēdzienu skaidrojums un dažādi vingrinājumi rakstīšanas prasmju nostiprināšanai. Mācību materiāls ir plaši un praktiski pielietojams latviešu valodas un dabaszinību stundās skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem, dzirdes traucējumiem. Valmieras sākumskolu skolotājus ieinteresēja Gaida Stankevičas izstrādātais metodiskais materiāls, jo to var izmantot, strādājot ar skolēniem, kuriem ir rakstīšanas un lasīšanas grūtības.

Paldies skolotājai Gaidai!

Sākumskolas MK vadītāja Vineta Ragēvičiusa
8.03.2021.