Pēdējais zvans

Pēdējais zvans  17.05.2019. plkst. 11.00

Gaidīsim Jūs!

9. un 12. klases skolēni