Pēdējais zvans 9. klasēm un 12. klasei

Pēdējais zvans

Pēdējais zvans

Cik daudz gaismas uz ceļa,
Pa kuru mums jāiet…
Iesim
Saņemt un starot
Un dot.
/O.Vācietis/

9. klasēm un 12. klasei pēdējais zvans skanēs:

21. maijā plkst. 10.30

9. klasei (savā klasē)

28. maijā plkst. 10.30

9.a, 9.c, 9.e klasēm (internāta atpūtas telpā, 2.stāvā)

12. klasei video sveiciens

Organizē: 8., 8.a, 10., 11.klases