Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide

Izglītojamajiem Ziemas brīvdienas, bet 03.01.Valmieras Gaujas krasta -attīstības centra pedagogi ( Vaidavas ) saltajā ziemas rītā devās uz Tukuma novada  pamatskolu “Spārni”, kuras  nosaukums  līdz 01.01.2024. bija Tukuma novada speciālā izglītības iestāde.

Mērķis bija pedagogu profesionālās kompetences pilnveide, darba pieredzes apmaiņa.

Pedagogi dalījās pieredzē profesionālo pamatizglītības programmu: “Ēdināšanas pakalpojumi”, “Kokizstrādājumu izgatavošana”, “Komerczinības” un “Mājturība” īstenošanā.

Dzerot kafiju un cienājoties ar skolotājas Rasmas Biezbārdes ceptajiem konditorejas gardumiem, diskutējām  par skolu galvenajiem uzdevumiem, vīziju, misiju un mērķiem, lai sekmētu katra izglītojamā   personības individuālo izaugsmi, iekļaušanos mūsdienu mainīgajos dzīves apstākļos, sagatavošanos  patstāvīgai darba dzīvei sabiedrībā, attīstot pamatkompetences un caurviju kompetences.

Viesmīlīgajam, radošajam un lojālajam  Tukuma novada  pamatskolas “Spārni” kolektīvam LIELS PALDIES !

Profesionālās pamatizglītības skolotāja S. Andriksone