Pedagogi mācās

Mūsdienu izglītībā pedagogiem nākas sastapties ar dažādām nestandarta situācijām, dažādām pieejām, dažādiem bērniem. Tāpēc Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs  sadarbībā ar Rēzeknes Tehnoloģiju augstskolu organizē 72 stundu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu „ Kompetenču pieejā balstīts izglītības process, īstenojot speciālās izglītības programmas”. Programma ilgs līdz mācību gada beigām, un pedagogi apgūs zināšanas darbam ar bērniem speciālās izglītības programmās.