Pedagogi izglītojas Portugālē

Vineta Ragēvičiusa, Zinaida Rumbeniece

Programmas Erasmus+ projekta “Mācies, lai mācītu” ietvaros bija iespēja apmeklēt kursus Portugālē, Sesimbrā “Special needs: The Challenge of Inclusion”  – ir gūts daudz iespaidu, apgūtās idejas iedvesmo strādāt, pielietot jaunās  zināšanas.

Intensīvs darbs noritēja no rīta līdz vēlam vakaram- lekcijas, praktiska darbošanās, prezentācijas, pieredzes apmaiņa ar citu valstu pedagogiem. Lektori mūs iepazīstināja ar Portugāles izglītības sistēmu, par problēmām un labo pieredzi iekļaujošās izglītības veicināšanā. Vērtīgi bija skolu, kurās mācās bērni ar speciālām vajadzībām, apmeklējumi.

Izglītības sistēmā šiem bērniem pilnvērtīgai mācību apguvei tiek iekļauta:

  • palīdzība, apmācība skolēnu vecākiem
  • mācības pamatā notiek kopā ar masu skolas bērniem. Katram skolēnam ar īpašām vajadzībām klasē tiek nodrošināts asistents individuālam atbalstam. Atsevišķas individuālās stundas tiek organizētas specifiski skolēna vajadzībām.
  • pilns tehniskais aprīkojums (speciālas klaviatūras Braila rakstībai, datori vājredzīgiem bērniem, aparatūra logopēdu darbam u.c..)

Redzējām Portugāles un citu valstu problēmas darbā ar īpašiem bērniem, salīdzinājām, ar izglītības sistēmu un iespējām Latvijā, mūsu skolā.

Īpaši jāuzteic programmas koordinatora Vitora Costas darbs gan pirms kursiem, gan kursu laikā, katram kursu dalībniekam veltot individuālu uzmanību, palīdzību, ja nepieciešams. Lai iepazītu valsti, organizētas ekskursijas pa Portugāli, neaizmirstami vakari ar nacionālo virtuvi, fado dziedājumiem.

No šī brauciena guvām plašāku redzējumu par citu valstu pieredzi darbā ar īpašiem bērniem, iespaidus par valsts dabu un tradīcijām kā arī paplašinājām zināšanas angļu valodā – saziņa un lekcijas tikai angliski!