Pedagogi apgūst jaunas metodes Florencē

No š.g. 28. marta līdz 1.aprīlim mūsu skolas skolotājas Ieva Lūsīte un Anita Kalniņa apmeklēja Teacher Academy organizētos kursus Enough Theory, Let’s Play! Fun Games for Developing the Whole Child, kas notika Florencē, Itālijā.

Kurss iepazīstināja ar dažāda veida spēlēm:

Saliedēšanas spēlēm, kuru mērķis ir radīt uzticības sajūtu citos, kas ir nepieciešamas bērna izpausmei sabiedrībā;

Spēlēm, kas ietver stāstīšanu, drāmu un lomu spēles, mācot bērniem izteikties un sazināties ar citiem;

Relaksējošām spēles, kas palīdz bērniem koncentrēties uz savām jūtām un emocionāli augt.

Spēles dažkārt tiek uzskatīta par nestrukturētu, bezmērķīgu darbību, taču tai patiesībā ir svarīga izglītojoša vērtība. Spēlēs dalībnieki projicē sevi  aktivitātēs, kuras var izmantot, lai liktu viņiem pārdomāt sevi un palielinātu  pašapziņu. Bērniem ir jāsazinās un jāsadarbojas ar citiem, jo tas veicina viņu emocionālo un sociālo inteliģenci. Viņi var radoši izpausties, vienlaikus ievērojot kopīgos noteikumus, palielinot spēju koncentrēties un pašregulēt savu uzvedību.

Spēles tiks izmantotas mācību un audzināšanas stundās, kā arī ārpusstundu aktivitātēs. Ar tām iepazīstināsim visus interesentus un skolotājus metodiskajās apvienībās.