Paziņojums par streiku

24.04.2023. – 26.04.2023. Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs piedalās Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības organizētajā izglītības un zinātnes nozares darbinieku streikā.
Streika laikā Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs strādās sekojoši:
– PIRMSSKOLAS izglītības grupas (adresē: Jumaras iela 9, Valmiera) strādās pilnā apmērā;
– SKOLĀ (adresē: Leona Paegles iela 5 un Leona Paegles iela 20, Valmiera) mācības un interešu izglītības nodarbības nenotiks, kā arī nedarbosies internāts; pedagogi, kuri nepiedalās streikā, nodrošinās klātienes un attālinātas konsultācijas (konsultāciju grafiks nosūtīts e-klases pastā).
Saskaņā ar streika procedūru streikotāji neveic darba pienākumus un neatrodas darba vietā.
Darbinieki, kuri streikā nepiedalīsies, turpinās veikt savus pienākumus darba vietā.
Skolā skolēnu ēdināšana netiks nodrošināta.
Par streika pārtraukšanu un mācību atsākšanu skolā tiks paziņots savlaicīgi, ņemot vērā turpmāko sarunu attīstību ar valdību (lūgums sekot līdzi arī aktuālajai informācijai medijos).
Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centra kontaktpersona jautājumos par skolas darbu streika laikā: skolas direktores vietniece Līga Vaite, e-pasts: [email protected], tālrunis: 64222475.

Aicinām vecākus būt saprotošiem, jo mērķis ir pievērst atbildīgo valsts amatpersonu un sabiedrības uzmanību kritiskajai nevienlīdzības situācijai nozarē un panākt streika prasību izpildi (likuma un Ministru kabineta lēmumu izpilde un 12.09.2022. pieteiktā streikā panāktās vienošanās izpilde, pieņemot grozījumus attiecīgajos normatīvajos aktos, kas apstiprinātu: (1) pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku laika periodam no 2023.gada 1.septembra līdz 2025.gada 31.decembrim un nodrošinātu tam nepieciešamo finansējumu; (2) darba slodzes sabalansēšanu visiem pedagogiem no 2023.gada).

Valmieras Gaujas krasta vidusskolas-attīstības centra admnistrācija