Pavasara talka pirmsskolā

4.maijā svinējām mūsu mīļās Latvijas Neatkarības atjaunošanas dienu, kad priecājāmies par iespēju dzīvot brīvā un skaistā zemē. Lai sakoptu savu sētu un mācītu bērniem darba tikumu, atbildīgu un saudzīgu attieksmi pret vidi, šodien, 5.maijā, no labām domām ķērāmies pie labiem darbiem – pirmsskolas teritorijas sakopšanas, proti, lapu grābšanas, dabīgās ziedošās pļavas ierīkošanas, ziedu stādīšanas, siltumnīcas darbiem u.c.
Čakli rosījās teju ikviens – lieli un mazi. Pēc padarītā darba novērtējām, cik viss ir kļuvis skaists un sakopts.
PALDIES ikvienam par dalību skaistas un sakoptas pirmsskolas vides veidošanā!

Pirmsskolas administrācija, 05.05.2022.